Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Gorjana Marinković glasao

Gorjana Marinković

Pokret socijalista


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije prisustvovao