IVANA STOJILJKOVIĆ

Srpska napredna stranka

Rođena 1981. godine u Puli. Živi u Užicu.

Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Užicu.

Od 1997. radila je kao spikerka i novinarka na lokalnoj radio i tv stanici.

Studirala u Beogradu i stekla zvanje dipl.inženjera pejzažne arhitekture.

Radila kao samostalna projektantkinja a zatim kao vodeća inženjerka i urbanistkinja u Direkciji za izgradnju u Užicu. Za predsednicu Komisije za imenovanje direktora JP u Užicu izabrana je 2013. godine, gde je radila godinu dana.

Politički aktivna od 2010. kao predsednica Saveta za zaštitu životne sredine, predsednica Saveta za urbanizam zlatiborskog okruga i portparolka SNS u Užicu. Za poverenicu gradskog odbora SNS Užice i predsedavajuću zlatiborskog okruga SNS imenovana je 2013. godine. Članica Glavnog odbora SNS.

Član Mense Srbije.

Za narodnu poslanicu izabrana je 2014.godine, na kojem je mestu ostala i nakon izbora 2016. godine.

Udata i majka dvoje dece.
Poslednji put ažurirano: 24.08.2017, 13:11

Osnovne informacije

  • Srpska napredna stranka
  • Užice
  • Pula
  • 1981
  • inženjer

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Osmo vanredno zasedanje , 25.06.2018.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Podnela sam amandman na član 1. zbog značaja koji je Srbija imala u pobedi nad fašizmom i nacizmom. Naša obaveza je prema onima koji su dali svoj život i za odbranu naše zemlje i za slobodu da, pre svega, više ukazujemo na našu istoriju, da čuvamo naše memorijalne komplekse i da sa više pažnje govorimo i našim mlađim naraštajima o našoj prošlosti.

Dakle, ono što je veoma važno, moramo da ukazujemo na našu antifašističku tradiciju i junaštvo, a cilj je i da na ovo mesto dovedemo što više turista, razvijajući u Srbiji i kulturni turizam.

Spomenula bih Spomen-kompleks „Kadinjača“, veoma važan memorijalni kompleks, pre svega sinonim našeg slobodarskog duha, u koji je u prethodne dve godine uloženo oko 10 miliona dinara, pre svega za rekonstrukciju dekorativne i funkcionalne rasvete, a onda i za obnavljanje krova, Spomen-doma „Kadinjača“ u koji je uloženo oko 6 miliona dinara.

Moje veliko zadovoljstvo, i svih nas, naravno, što je Spomen-obeležje „Kadinjača“, odnosno ovaj kompleks ponovo uveden u program đačkih ekskurzija i velika podrška svim direktorima i nastavnicima da mnogo više računa povedu da i ostali memorijalni kompleksi postanu deo đačkih ekskurzija.

Ono što je veoma važno je i da ovi memorijalni kompleksi postanu i turistički kompleksi, kako zbog toga što nam je cilj očuvanje naše istorije, tako i da se obezbede sredstva kako bi ovi memorijalni kompleksi mogli u budućnosti da se održavaju, jer je u pitanju zaista veliki novac. Zahvaljujem.

Sedmo vanredno zasedanje , 19.06.2018.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Pre svega želim da dam podršku kolegi Babiću zbog onog strahovitog pisma koje je primio, jer želim da svi zajedno najoštrije osudimo takve pretnje i način komunikacije u Republici Srbiji. Srbija je suverena, stabilna, sigurna zemlja, i to više ne sme da se ponovi i zato još jednom apelujemo na kompletnu Vladu, pre svega MUP, da se što pre pronađu anonimni počinioci takvog jednog nedela.

Dakle, predložila sam amandman i predlažem dodavanje stava 3. u članu 3. kojim se ističe da se proaktivnošću jedinica lokalne samouprave postiže smanjenje siromaštva u Republici Srbiji. Dakle, ovim članom bi trebalo precizno i nedvosmisleno da se utvrde prava i dužnosti lokalnih samouprava, a pre svega da se utvrde planovi daljeg razvoja sa ciljem jačanja životnog standarda svake lokalne samouprave i svake opštine.

Međutim, posebno želim da skrenem pažnju na nekorektno pozivanje nekolicine opozicionih poslanika na nevreme koje je zadesilo pojedine opštine i gradove nedavno, a sve u cilju njihovog prikupljanja jeftinih dnevno-političkih poena. Dok su oni ovde insistirali da se isključivo usmenim putem pominju te opštine, naravno, najviši državni funkcioneri i članovi SNS, ali i naši koalicioni partneri već su se našli na terenu i pomagali su građanima.

Još jednu stvar bih spomenula, kako danas pominju kako protivgradni sistem treba osavremeniti, pa osećam potrebu da podsetim naše sugrađane kako su oni to činili i kako planiraju to da čine. Od 2007. do 2013. godine, poljoprivrednici znaju da je taj period upisan crnim slovima upravo zbog načina na koji su pokušavali da osavremene taj sistem, pa su onda četiri miliona evra ulagali u koje kakva istraživanja i pokušaje da nađu alternativu, ne kupujući protivgradne rakete…

Sednica Šestog vanrednog zasedanja , 08.06.2018.

Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvažena guvernerko sa saradnicima, podnela sam amandman na član 4. koji se tiče realizacije ugovora na daljinu, sa ciljem smanjenja troškova poslovanja i, naravno, smanjenja siromaštva u Republici Srbiji.

Danas imamo izvanredne makroekonomske parametre i, naravno, već više puta pomenutu nisu stopu inflacije, koja definitivno pogoduje ekonomskom i privrednom razvoju naše zemlje. Želim još jednom zbog građana da napomenem da za vreme vašeg mandata od 2012. do 2018. godine imamo rast strane valute od svega 0,3%. Dakle, danas imamo ozbiljan priliv iz ovih razloga upravo i stranih investicija, oko dve milijarde i 600 hiljada evra, što je više nego u svim drugim zemljama zapadnog Balkana zajedno i imamo otvorenih oko 180 hiljada novih radnih mesta.

Dakle, naše finansijsko poslovanje prati evropske zemlje u korak, koje teže bezgotovinskom plaćanju, odnosno ukidanju novca i upravo se i ovaj zakon velikim delom tiče toga. Dakle, Srbija ide u korak sa modernim tehnologijama, sa digitalizacijom, Srbija postaje bolja, modernija zemlja, a naravno samim tim i razvijenija i bogatija zemlja.

Zbog odlične monetarne politike i ovih zakona koji su pred nama, mi vidimo i vaše napore, zajedno sa Vladom Republike Srbije, u otvaranju novih radnih mesta, u smanjenju siromaštva u Republici Srbiji, zato još jednom velika podrška i ovim zakonima i vašem daljem radu, jer su veliki izazovi pred vama. Zahvaljujem.

Imovinska karta

(Užice, 30.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 95617.00 RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 95617.00 RSD 03.06.2016 -