LJUBICA MRDAKOVIĆ TODOROVIĆ

Srpska napredna stranka

Rođena 1962. godine. Živi u Nišu.

Diplomirala je, završila specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva i magistrirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Zvanje “primarijusa” dobila je 2006. godine.

Nakon izbora 2012. godine, izabrana je za narodnu poslanicu, a mandat joj je potvrđen i nakon izbora 2014. i 2016. godine.

Udata je i ima sina.
Poslednji put ažurirano: 20.05.2019, 12:18

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.11.2019.

Hvala predsedavajući, poštovane kolege i koleginice, želim da kažem da su nadležnosti NBS brojne. Kada govorimo o NBS, želim da istaknem da ona učestvuje u izradi relevantnih zakona i propisa, koji između ostalog, imaju za cilj da smanje mogućnost pranja novca i finansiranja terorizma putem finansijskih institucija koje kontroliše.

U oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, Narodna banka Srbije ima dvostruku ulogu - kao regulator i kao supervizor.

Kada se saseku izvori finansiranja teroristima, onda im se suštinski umanjuje kapacitet za nasilno delovanje, odnosno za regrutovanje, obuku, nabavku naoružanja, eksploziva, dronova, najsavremenije opreme.

Zato je sprečavanje pranja novca temeljni stub uspešne borbe protiv svakog terorizma i ekstremizma. Zato je bitno da svaka država ima precizne, detaljne zakone, kojima se onemogućava dotok prljavog, tj. opranog novca teroristima.

Srbija je kao aktivni učesnik globalne borbe protiv terorizma u potpunosti posvećena tome da snažnim zakonima i njihovom primenom i realizacijom da svoj doprinos međunarodnoj borbi protiv terorizma. U tome je i uloga Narodne banke Srbije nezaobilazna i izuzetno, izuzetno važna.

Zašto govorim o terorizmu? Želim da podsetim još na par stvari.

Naime, ne prođe ni dan a da preko mas-medija ne dobijamo informacije o aktivnostima raznih grupa, pokreta ili pojedinaca koji preuzimaju odgovornost za žrtve koje se često broje desetinama, pa i stotinama. Jako je bolesno, drage kolege, da nazivi tih grupa često u sebi sadrže "oslobodilački" ili tome slično, tobože afirmativno, ali je činjenica da se radi o teškim i ogoljenim zločincima, koji pod raznim izgovorima, objašnjenjima i opravdanjima ubijaju nedužne ljude i predstavljaju rak-ranu moderne civilizacije.

Pod geslom da cilj opravdava sredstva, ali i da su im ljudske žrtve nebitne prilikom ostvarivanja viših političkih ciljeva.

Moderno društvo je primorano da strepi i očekuje napade, uglavnom u urbanim sredinama, na javnim mestima, u tržnim centrima, školama, verskim objektima, velikim autobuskim i železničkim stanicama, uglavnom pred velike praznike kada ima puno civila i uglavnom tamo gde nema onih koji bi na napad odgovorili protiv napadom. Znači, terorizam.

Posledice njihovih aktivnosti su vidljive i svima nama dobro poznate, posebno nama na ovom delu Balkana, nažalost. Setimo se samo brojnih pripadnika vojske i policije, koji su mučno ubijani na dužnosti širom Kosova i Metohije. Setimo se diskoteke „Pande“ u Peći 1998. godine, kada je stradalo pet srpskih mladića od zlikovaca. Setimo se brojnih civilnih žrtava i dece koja su stradali na kućnom pragu na žetvi i na ulici. Bez obzira koliko država ulagala sredstva i napore da se adekvatno suprotstavi ovom zlu činjenica je da je terorizam postao panplanetarni problem, tako da država kao pojedinac često nije u mogućnosti da se suprotstavi na pravi način. Zato je neophodna saradnja među državama i to dobro svakodnevna, sveobuhvatna saradnja.

Svi dobro znamo da teroristi međusobno se solidarišu, pomažu, shodno tome Vlade država moraju međusobno da sarađuju kako bi se uspešno borili protiv ovog zla. Naravno, to je nužnost i neophodnost.

Razmena podataka o kretanju pojedinaca i kretanju novca, praćenja aktivnosti grupa i pokreta i razmena podataka, kao i preventivno delovanje su neophodni kako bi se ovom zlu stalo na put i u tom kontekstu Narodna banka Srbije daje veliki, veliki značaj.

U danu za glasanje, poslanici SNS podržaće sve predloge zakona, sve predloge sporazuma, kao i reizbor za člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 29.10.2019.

Hvala, predsedavajući.

Vlada je predloženi amandman odbila sa sledećim obrazloženjem: amandman se ne prihvata iz razloga što proširuje pojam obmanjujućih proizvoda na specifične rizike i posebne kategorije proizvoda koje su predmet uređenja posebnih zakona. U cilju odbijanja predloženog amandmana ja ću još dodati i sledeće.

U uvodnom delu zakona eksplicitno se navodi šta je svrha zakona, a to je da proizvodi stavljeni na tržište moraju da budu bezbedni. Promenjen je pojam proizvoda u smislu ovog zakona koji se do sada odnosio na finalne proizvode, a sada obuhvata sve proizvode uključujući i one koji nisu finalni, a bez kojih se određeni finalni proizvodi ne mogu koristiti kao na primer baterije.

Pored toga dopunjena je definicija obmanjujućih proizvoda, tj. opasnih imitacija, tako što je pojašnjeno ko je razlike sa sobom nose obmanjujući proizvodi koji nisu hrana, ali svojim izgledom podsećaju na hranu i mogu biti opasni za potrošače posebno za decu uz navođenje primera da takvi proizvodi mogu da imaju štetne posledice.

Htela bih još nešto predsedavajući da kažem i obraćam se vama. U prepodnevnoj diskusiji iznesene su loše konotacije u pogledu rada Ministarstva zdravlja i ministra Lončara. Imam obavezu, kao dugogodišnji radnik zdravstvenog sistema Srbije da kažem, da rezultati rada gospodina ministra Lončara postoje koji su vidljivi i u svakom gradu, kao što je moj grad Niš, i u svakoj opštini, i bio bi mi potreban čitav dan kako bih nabrojala šta je sve urađeno na unapređenju zdravstvenog sistema Srbije, šta je sve urađeno na unapređenju zdravstvenih usluga, kao i na unapređenju položaja zdravstvenih radnika u zdravstvenom sistemu Srbije, pri čemu nikako ne smemo zaboraviti da je trebalo nadoknadi godine i godine nebrige i nehata prema zdravstvenom sistemu Srbije. Zahvaljujem.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 29.10.2019.

Hvala, predsedavajući.

Takođe sam saglasna da ovaj amandman ne treba prihvatiti jer u pogledu uslova i načina informisanja javnosti, razmene informacija u celosti se menjaju odredbe važećeg zakona, tako što se propisuje da će informacije koje su dostupne nadležnim organima u vezi rizika koje proizvodi predstavljaju po zdravlje i bezbednost potrošača, ali i drugih korisnika biti dostupni javnosti u skladu sa uslovima transparentnosti, bez obzira na ograničenja koja nameću aktivnosti praćenja istraživanja.

Takođe, dalje pojašnjava se da će javnosti biti posebno dostupne informacije o identifikaciji proizvoda, prirodi rizika, kao i o preduzetim merama.

Dalje, u ovom članu 7. se kaže – u opravdanim slučajevima neće se objavljivati informacije dobijene u svrhu primene ovog zakona koje po svojoj prirodi predstavljaju poslovnu tajnu, osim informacija koje se odnose na bezbedonosna svojstva proizvoda, koja se moraju objaviti ako to zahtevaju okolnosti, da bi se zaštitilo zdravlje i bezbednost potrošača i drugih korisnika proizvoda.

Na ovaj način predlagač vrši dodatno usklađivanje sa navedenom direktivom EU i pojašnjava ovaj veoma važan mehanizam koji doprinosi efikasnoj primeni zakona i efikasnijem ostvarivanju cilja zbog kojeg se upravo i zakon donosi, a to je opšta bezbednost proizvoda.

Imovinska karta

(Beograd, 30.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 97485.00 RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 97485.00 RSD 03.06.2016 -