MAJA GOJKOVIĆ

Srpska napredna stranka

Rođena je 22.05.1963.godine. Živi u Novom Sadu.

Diplomirala na Pravnom fakultetu na Univerzitetu u Novom Sadu 1987. godine.
Pravosudni ispit položila nakon dve godine pripravničog staža u advokatskoj kancelariji Mite Gojkovića.
Od 1989. godine radi kao advokat u porodičnoj advokatskoj kancelariji u Novom Sadu.

Politikom je počela da se bavi početkom 90-ih godina.
Poslanica je bila u parlamentima Jugoslavije i Državne zajednice Srbije i Crne Gore od 1992. godine. U jednom od ovih mandata bila je potpredsednica Veća građana. Učestvovala je u radu Interparlamentarne unije.
U jednom od mandata bila je i poslanica u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine. Obavljala je funkciju ministra bez portfelja Vlade Republike Srbije od 1998-1999. godine i bila je potpredsednica Vlade Savezne Republike Jugoslavije od 1999-2000. godine.

Na lokalnim izborima u septembru 2004. godine izabrana je za gradonačelnicu Novog Sada, i tako postala prva žena gradonačelnik u istoriji grada. Od maja 2012. godine Maja Gojković je bila narodni poslanik u Narodnoj skupštini, članica Odbora za spoljne poslove i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Od 23. aprila 2014. godine, većinom glasova narodnih poslanika, izabrana je za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije u X sazivu. Takođe, Maja Gojković bila je predsednik Odbora za prava deteta i šef stalnih delegacija u Interparlamentarnoj uniji i Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi.

Članica je Predsedništva Srpske napredne stranke.
Poslednji put ažurirano: 24.08.2017, 13:20

Osnovne informacije

  • Srpska napredna stranka
  • Novi Sad
  • Novi Sad
  • 22.05.1963.
  • pravnik

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 30.10.2019.

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 85 narodina poslanika.
Radi utvrđivanja kvoruma, molim vas da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno135 narodnih poslanika.
Prelazimo na odlučivanje o predlozima akta iz tačaka od 1. do 7. dnevnog reda.
Prva tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA
Stavljam na glasanje Predlog zakona o poštanskim uslugama, u načelu.
Zaključujem glasanje i konstatujem: za - 136 poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala dva poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlogu zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Mira Petrović i Snežana Petrović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarovića.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su zajedno podnele narodni poslanici Mira Petrović i Snežane B. Petrović.
Zaključujem glasanje: za – jedan.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 25. koji su zajedno podnele narodni poslanici Mira Petrović i Snežana B. Petrović.
Zaključujem glasanje: za – jedan.
Stavljam na glasanje amandman na član 29. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 32. koji su zajedno podnele narodni poslanici Mira Petrović i Snežana B. Petrović.
Zaključujem glasanje: za – jedan.
Stavljam na glasanje amandman na član 39. koji su zajedno podnele narodni poslanici Mira Petrović i Snežana B. Petrović.
Zaključujem glasanje: za – jedan.
Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – tri.
Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji su zajedno podnele narodni poslanici Mira Petrović i Snežana B. Petrović.
Zaključujem glasanje: za – dva.
Stavljam na glasanje amandman na član 42. koji su zajedno podnele narodni poslanici Mira Petrović i Snežana B. Petrović.
Zaključujem glasanje: za – dva.
Stavljam na glasanje amandman na član 47. koji su zajedno podnele narodni poslanici Mira Petrović i Snežana B. Petrović.
Zaključujem glasanje: za – tri.
Stavljam na glasanje amandman na član 49. koji su zajedno podnele narodni poslanici Mira Petrović i Snežana B. Petrović.
Zaključujem glasanje: za – dva.
Stavljam na glasanje amandman na član 53. koji su zajedno podnele narodni poslanici Mira Petrović i Snežana B. Petrović.
Zaključujem glasanje: za – tri.
Stavljam na glasanje amandman na član 82. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – dva.
Stavljam na glasanje amandman na član 82. koji su zajedno podnele narodni poslanici Mira Petrović i Snežana B. Petrović.
Zaključujem glasanje: za – tri.
Stavljam na glasanje amandman na član 109. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o poštanskim uslugama, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo četiri, ukupno 140 narodnih poslanika.
Konstatujem da je usvojen Predlog zakona o poštanskim uslugama.
Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU AKATA SVETSKOG POŠTANSKOG SAVEZA
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju akta Svetskog poštanskog saveza, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 140.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza.
Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti, u načelu.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 140 narodnih poslanika.
Konstatujem da je zakon prihvaćen, u načelu.
Prelazimo na amandmane.
Stavljam na glasanje amandman Nataše Jovanović na član 1.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Marijana Rističevića na član 2.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan poslanik.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. Zorana Despotovića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. Dubravka Bojića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. Nikole Savića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. Srete Perića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 8. Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 9. Ružice Nikolić.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 11. Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 13. Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 16. Nataše Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 19. Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 19, sa ispravkom, Nikole Savića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 20. Aleksandra Šešelja.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 22. Nemanje Šarovića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti.
Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OPŠTOJ BEZBEDNOSTI PROIZVODA
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda, u načelu.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da je zakon prihvaćen, u načelu.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. Milorada Mirčića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. Nataše Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan poslanik.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su zajedno podneli poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. Nemanja Šarović.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. Aleksandra Šešelja.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 5. Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. Srete Perića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 11. Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su zajedno podneli poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 142 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda.
Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE NAMENE
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, u načelu.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 142 narodna poslanika.
Konstatujem da je zakon prihvaćen, u načelu.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. Aleksandre Belačić.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. Nataše Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. Miljana Damjanovića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. Petra Jojića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. Srete Perića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. Dubravka Bojića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. Zorana Despotovića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. Nemanje Šarovića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. Milorada Mirčića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. Aleksandra Šešelja.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. Nikole Savića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. Tomislava Ljubenovića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. Milorada Mirčića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest poslanika.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. Aleksandre Belačić.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 5. Aleksandra Šešelja.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 6, sa ispravkom, Nataše Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Sada stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 141 poslanik.
Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Srpska napredna stranka, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 142 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke.
Sada stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, koji je podnela Vlada, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 142 poslanika, protiv - niko.
Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog odluke.
Imamo nekoliko povreda Poslovnika.
Narodni poslanik Miladin Ševarlić, na sednici 23. oktobra u 13 časova i 18 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika.
Molim da se izjasnite.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – jedan.
Konstatujem da nije povređen član Poslovnika.
Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 25. oktobra u 12 časova i 18 minuta, ukazao je na povredu člana 103. stav 4. Poslovnika.
Molim da se izjasnite.
Zaključujem glasanje: za – niko.
Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 25. oktobra u 13 časova i 4 minuta, ukazao je na povredu člana 107.. Poslovnika.
Molim da se izjasnite.
Zaključujem glasanje: za – niko.
Narodna poslanica Ljupka Mihajlovska, na sednici 25. oktobra u 16 časova i 9 minuta, ukazala je na povredu člana 106. stav 1. Poslovnika.
Molim da se izjasnite da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje: za – niko.
Narodni poslanik Borisav Kovačević, na sednici 29. oktobra u 12 časova i 25 minuta, ukazao je na povredu člana 106. Poslovnika.
Molim da se izjasnite.
Zaključujem glasanje: za – četiri poslanika.
Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Poštovani poslanici, kako smo obavili razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
Hvala vam.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 28.10.2019.

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 52 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 93 narodna poslanika.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju Ljiljana Malušić i Stefana Miladinović.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima po 1. tački dnevnog reda – PREDLOGU ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje nadležnih odbora i mišljenje Vlade.
Pošto je Skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 28.10.2019.

Hvala.
Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević. Izvolite.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.11.2017.

Zahvaljujem. Ako dozvoli opozicija da neki put dobije nekakav odgovor za more uvreda i laži koje ovde iznosi na račun ličnosti koje navode u tim svojim lažima i uvredama.

Dakle, čisto zbog građana Srbije moram da ponovim ono što je rečeno i na početku, a poslanik Radoslav Milojičić, istine radi, nije ni rekao koji to član Poslovnika je tačno povređen prilikom zakazivanja sednice, zato što on to ili ne zna ili ovde iznosi neistinu, što je pre na…

(Radoslav Milojičić: Povreda Poslovnika.)

Da, povreda Poslovnika, možda jednoga dana.

Rekli ste na početku i pitali ste me kada ću prestati da učestvujem u incidentima koji se ovde dešavaju svaki dan. Ne, ja nikada nisam učestvovala ni u jednom incidentu koji se dešava u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Pre dve nedelje sam bila žrtva jednog događaja, a to je kada me je troje poslanika poslaničke grupe Dveri brutalno napalo, prvo verbalno maltretirali, pa uzmite udžbenik i da vidite šta znači nasilje nad ženama i muškarcima kada se to vrši verbalno, a kada su uspeli verbalno da me izmaltretiraju, onda su primenili i silu, o čemu svedoče nalazi ovlašćenih lekara i u zgradi parlamenta, ali kasnije i u vojnomedicinskoj ustanovi u koju sam išla na kontrolne preglede.

Takođe, nisam mogla da učestvujem ni…

(Radoslav Milojičić: Povreda Poslovnika.)

Imovinska karta

(Novi Sad , 09.01.2018.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Predsednik Narodne skupštine Narodna skupština Republike Srbije Republika mesečno 101017.00 RSD 03.06.2016 -
Predsednik Narodne skupštine Narodna skupština Republike Srbije (Paušal) Republika mesečno 27320.00 RSD 03.06.2016 -
- Narodna skupština Republike Srbije (Troškovi za zakup stana) Republika mesečno 35000.00 RSD 03.06.2016 -
Predsednik upravnog odbora Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Republika mesečno 47347.00 RSD 29.05.2017 -