Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Maja Gojković

Maja Gojković

Srpska napredna stranka

Govori

Hvala. Potrošili ste vreme predviđeno za ovlašćenog poslaničke grupe.

Reč, ima…Ana?

Vi ste želeli?

Moram da izbrišem listu da znate samo.

Izvolite.

Listu ovih koji su se javili.
Reč ima Ana Brnabić.
Hvala.

Reč ima narodni poslanik Vojislav Šešelj. Izvolite.

Molim vas vrlo kratko.

Zahvaljujem, poslaniče. Zaista ne može više. Bez obzira na moju veliku fleksibilnost, ne mogu da vam produžim repliku.

Reč ima narodni poslanik Ana Karadžić. Izvolite.

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum, te vas molim da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema utvrđeno da je u sali prisutan 131 narodni poslanik.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 131, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je prihvaćen Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na amandmane.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. narodnog poslanika Dubravka Bojića.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. narodnog poslanika Nemanje Šarovića.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. narodnog poslanika Ružice Nikolić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. narodnog poslanika Aleksandra Šešelja.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. narodnog poslanika Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. narodnog poslanika Petra Jojića.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 5. narodnog poslanika Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 6. narodnog poslanika Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. narodnog poslanika Srete Perića.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. narodnog poslanika Nikole Savića.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 8. narodnog poslanika Tomislava Ljubenovića.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 9. narodnog poslanika Srete Perića.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 10. narodnog poslanika Zorana Despotovića.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 11. narodnog poslanika Aleksandra Šešelja.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 11. narodnog poslanika Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje: za – deset poslanika.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 12. narodnog poslanika Nemanje Šarovića.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 12. narodnog poslanika Filipa Stojanovića.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 13. narodnog poslanika Aleksandra Šešelja.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 14. narodnog poslanika Milorada Mirčića.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 15. narodnog poslanika Aleksandra Šešelja.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 15. narodnog poslanika Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 132 poslanika.
Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmeni Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 133, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva za unutrašnju bezbednost Sjedinjenih Američkih Država o unapređenju saradnje u cilju sprečavanja putovanja terorista i borbe protiv nezakonitih migracija, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 133, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Agencije Evropske unije za saradnju u sprovođenju zakona o upućivanju oficira za vezu, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 133, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o zameni i korišćenju vozačkih dozvola, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 132 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i izazvanih katastrofa, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 133 poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između vlada država učesnica Crnomorske ekonomske saradnje o saradnji u pružanju pomoći u vanrednim situacijama i hitnom reagovanju na prirodne i izazvane katastrofe i Dopunskog protokola uz Sporazum između vlada država učesnica Crnomorske ekonomske saradnje o saradnji u pružanju pomoći u vanrednim situacijama i hitnom reagovanju na prirodne i izazvane katastrofe, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 133 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku da se za predsednika Komisije za zaštitu konkurencije izabere Nebojša Perić.
Zaključujem glasanje: za – 132 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova izabrala Nebojšu Perića za predsednika Komisije za zaštitu konkurencije.
Pre prelaska na odlučivanje podsećam vas da lista kandidata za izbor članova Saveta Komisije za zaštitu konkurencije sadrži isti broj kandidata kao i broj članova koji se biraju.
Stavljam na glasanje Predlog Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku da se za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije izabere Danijela Bokan.
Zaključujem glasanje: za – 132 poslanika, nije glasao jedan poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština izabrala Danijelu Bokan za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije.
Stavljam na glasanje Predlog Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku da se za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije izabere Miroslava Đošić.
Zaključujem glasanje: za – 133 poslanika, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova izabrala Miroslavu Đošić za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije.
Stavljam na glasanje Predlog Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku da se za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije izabere dr Siniša Milošević.
Zaključujem glasanje: za – 132 poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao jedan poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova izabrala dr Sinišu Miloševića za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, u celini.
Kandidat je dr Nikola Martinović.
Zaključujem glasanje: za – 131 poslanik, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao jedan poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru člana Komisije za hartije od vrednosti, u celini.
Kandidat je Marija Đorđević.
Zaključujem glasanje: za – 133 poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke.
Dozvolite mi da, u ime narodnih poslanika i u svoje ime, čestitam izabranim nosiocima funkcija na izboru i da im poželim puno uspeha u njihovom daljem radu.
Prelazimo na povrede Poslovnika.
Narodna poslanica Nataša Sp. Jovanović, na sednici 13. novembra 2019. godine, u 11 časova i 55 minuta, ukazala je na povrede članova 27, 106, 104. i 32. Poslovnika.
Molim da se izjasnite.
Niko se ne izjašnjava.
Narodna poslanica Nataša Sp. Jovanović, na sednici 13. novembra 2019. godine, u 11 časova i 58 minuta, ukazala je na povredu člana 107. Poslovnika.
Molim da se izjasnite.
Niko se ne izjašnjava.
Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 13. novembra 2019. godine, u 12 časova i 1 minut, ukazao je na povrede članova 107, 106. i 105. Poslovnika.
Molim da se izjasnite.
Niko se ne izjašnjava.
Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 13. novembra 2019. godine, u 12 časova i 4 minuta, ukazao je na povredu člana 103. Poslovnika.
Molim da se izjasnite.
Hvala.
Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 13. novembra 2019. godine, u 12 časova i 15 minuta, ukazao je na povredu člana 112. Poslovnika.
Molim da se izjasnite.
Niko se ne izjašnjava.
Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 13. novembra 2019. godine, u 12 časova i 23 minuta, ukazao je na povredu člana 27. Poslovnika.
Molim da se izjasnite.
Niko se ne izjašnjava.
Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 13. novembra 2019. godine, u 12 časova i 34 minuta, ukazao je na povrede članova 106. i 107. Poslovnika.
Molim da se izjasnite.
Niko se ne izjašnjava.
Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 13. novembra 2019. godine, u 12 časova i 53 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika.
Molim da se izjasnite.
Niko se ne izjašnjava.
Narodna poslanica Vjerica Radeta, na sednici 13. novembra 2019. godine, u 12 časova i 57 minuta, ukazala je na povredu člana 32. Poslovnika.
Molim da se izjasnite.
Niko se ne izjašnjava.
Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 13. novembra 2019. godine, u 13 časova i 3 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika.
Molim da se izjasnite.
Niko se ne izjašnjava.
Narodni poslanik Vjerica Radeta, na sednici 13. novembra 2019. godine, u 13 časova i 8 minuta, ukazao je na povredu člana 27. stav 1. Poslovnika.
Molim da se izjasnite.
Niko se ne izjašnjava.
Narodni poslanik Vjerica Radeta, na sednici 13. novembra 2019. godine, u 13 časova i 16 minuta, ukazao je na povredu člana 109. stav 1. alineja osma Poslovnika.
Molim da se izjasnite.
Niko se ne izjašnjava.
Smatramo da Poslovnik nije prekršen.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
Dobro.
Dva sata ukupno rasprave.
(Nataša Sp. Jovanović: Da znamo od čega je počelo.)
Da, znam, gledala sam sve. Ne brinite ništa. Pomno sam pratila. Predsedavajući Veroljub Arsić, koliko sam upoznata, je zamolio generalnog sekretara da pripremi papire, dokumentaciju, da povuče opomenu koju je izrekao pre dva, dva i po sata. Izmerićemo.
Ako niste zadovoljni sa tim, evo, kao predsednik Parlamenta, ja to mogu da uradim. Ali, stvarno, građani Srbije zaista više nemaju ništa od ta dva i po sata kojima pričamo o izrečenoj opomeni jednom od poslanika ovde.
(Nemanja Šarović: Izreknite Arsiću.)
Nema osnova da se izrekne opomena potpredsedniku Parlamenta, Veroljubu Arsiću. Nema osnova da mu bilo ko izrekne opomenu, tako da dva i po sata ubeđena sam da je bilo dovoljno da raščistimo slučaj Arsić vs Nemanja Šarović, u današnjoj sednici.
Veroljub Arsić će povući opomenu kada dobije ovu dokumentaciju. Mogu da je povučem i ja, ako je tako lakše. Ovaj incident i ovaj nesporazum između predsedavajućeg i jednog od poslanika da privedemo kraju i da dozvolimo meni da nastavim sa vođenjem sednice.
Ja ću potpisati povlačenje, tako da bude, mirovno veće je tako odlučilo, da bude sve u redu i da nastavimo da radimo, raspravljamo.
Reč ima Milija Miletić.
Izvolite.
Hvala.

Reč ima Nemanja Šarović.

Izvolite, završite svoje izlaganje.

Zahvaljujem.
Reč ima poslanik Aleksandar Marković.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Sreto Perić.
Zahvaljujem.
Reč ima Marko Atlagić.
Izvolite.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.

Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 96 narodnih poslanika.

Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 137 narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.

Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa, želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje? (Da)

Reč ima Vojislav Šešelj. Izvolite.