Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Milan Novaković glasala

Milan Novaković

Srpska napredna stranka


usvojen

za