Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Milija Miletić glasao

Milija Miletić

Ujedinjena seljačka stranka


usvojen

za