Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Miodrag Nikolić glasao

Miodrag Nikolić

Srpska napredna stranka


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao