NIKOLA JOLOVIĆ

Srpska napredna stranka

Rođen je 13.07.1977.godine u Novom Pazaru, gde i sada živi.

Osnovnu i srednju školu završio je u Novom Pazaru. Ekonomski fakultet završio je u Beogradu i stekao zvanje Diplomirani ekonomista.

Radio je na poslovima Direktora PP “Fidjoni” iz Novog Pazara. Na mesto Zamenika gradonačelnika, imenovan je 18.06.2013 godine. Imenovan je i na funkciju v.d. predsednika SNS u Novom Pazaru.

Za narodnog poslanika izabran je 2014. godine. Mandat mu je potvrđen i nakon vanrednih parlamentarnih izbora održanim 24. aprila 2016. godine.

Ozenjen je i ima dvoje dece.

Osnovne informacije

  • Srpska napredna stranka
  • Novi Pazar
  • Novi Pazar
  • 13.07.1977.
  • ekonomista

Statistika

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2018.

Zahvaljujem predsedavajući.

Socijalno osiguranje predstavlja vid socijalne sigurnosti koji osiguranicima, odnosno članovima njihovih porodica obezbeđuje socijalnu zaštitu za slučaj bolesti, invalidnosti, starosti, nesreće na poslu i nezaposlenosti. Mnogi građani Srbije ostvarili su svoja prava iz socijalnog osiguranja uz pomoć i poštovanje propisa koji su doneti u mandatu SNS.

Svrha socijalnog osiguranja, kao dela socijalne politike jedne zemlje ima svoje korisnike, jeste da osiguranim osobama u slučaja ostvarenja osiguranih rizika, kao što su starost, bolest, materinstvo, povrede na radu i nezaposlenost, delimično ili u potpunosti nadoknadi gubitke dohotka. Na taj način država pokazuje da brine o svojim građanima bez obzira na veru i naciju, što je u Novom Pazaru više puta i pokazala.

Definisanjem pojedinih izraza u predlogu zakona stvara se način jasnijeg tumačenja zakonskih propisa što omogućava stvaranje pozitivne klime. Takva klima i te kako je potreban i možemo od ovakvog predloga zakona očekivati samo pozitivne pomake. Znajući da osiguranik stiče određena prava iz socijalnog osiguranja kada nastupi osigurani slučaj, odnosno kada se realizuje osigurani rizik, je svojevrsna pravna sigurnost koju Srbija pruža svojim građanima.

Nama u Novom Pazaru pravna sigurnost uliva snagu i veru u bolji život, jer je naša zemlja mesto gde su svi građani jednaki pred zakonom. Zahvaljujem.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2018.

Zahvaljujem, predsednice.

Uvaženi ministri sa saradnicima, svi članovi tima koji čine Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja moraju imati isti cilj, razumeti ga i imati jasnu nameru i posvećenost dostizanju cilja. Nezavisnost u radu tima jasno je određena, svima razumljiva i prihvatljiva. Svrha nezavisnosti u radu je da usmerava rad tima, koncentriše i prikuplja energiju i motiviše članove, a njegova funkcija je da olakšava definisanje prioriteta u određivanju zadataka koji će voditi ostvarivanju cilja i boljeg socijalnog osiguranja.

Filijale penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i Zavoda za zdravstveno osiguranje u Novom Pazaru spremno dočekuju predstojeće novine, zahvaljujući pravim odlukama Vlade Republike Srbije. Poštujući predviđena načela, pored gore pomenutog načela nezavisnosti u radu, kao i načela efikasnosti koje predviđa da se svi prijavljeni podaci bez odlaganja prenose u jedinstvenu bazu i načela ekonomičnosti, prema kojima se postupak registracije i prenosa podataka organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja obavlja bez odlaganja i uz što manje troškova, omogućava građanima Srbije potpunu primenu pozitivnih zakonskih propisa koji su u potpunosti na njihovoj strani i govori da je Vlada Republike Srbije, na čelu sa SNS, na prvom mestu brinula o svojim građanima. Zahvaljujem.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.11.2018.

Zahvaljujem, predsednice.

Uvažena ministarko sa saradnicima, usvajanjem ovog amandmana obezbeđuje se uspostavljanje organizacionih i personalnih uslova za sprovođenje zaštite u vanrednim situacijama. Obezbeđenje dobro obučenih kadrova, uspostavljanje i osposobljavanje postojećih vatrogasnih i spasilačkih jedinica u svim mestima za izvršavanje novih zadataka, razvijanje sposobnosti da se u slučaju katastrofe odgovori na najefikasniji način osposobljavanjem vatrogasnih i specijalističkih jedinica MUP, vatrogasnih jedinica u privrednim subjektima i vatrogasnih jedinica dobrovoljnih vatrogasnih društava, kao i jedinica civilne zaštite.

Kao i bezbroj puta do sada Vlada Srbije i Sektor za vanredne situacije MUP pružali su nesebičnu pomoć pri otklanjanju posledica poplava, snega i snežnih nanosa gradu Novom Pazaru, pokazujući da spasavanje ljudskih života, materijalnih i nematerijalnih dobara nema cena, niti poznaje versku ili nacionalnu pripadnost i u velikom broju slučajeva rizikujući sopstvene živote.

Prioriteti na lokalnom nivou biće nabavljanje nove opreme, obuku kadrova za rad na njoj, prijem stručnih lica potrebnih za brže i efikasnije delovanje u trenucima vanrednih situacija.

Novi Pazar, zahvaljujući merama Vlade Republike Srbije, biće takođe deo ove široke strategije koju donosi novi Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju u vanrednim situacijama. Zahvaljujem.

Imovinska karta

(Beograd, 07.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 96164.00 RSD 03.06.2016 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 110000.00 RSD 15.04.2014 - 03.06.2016.
Poslednji put ažurirano: 13.09.2016, 07:39