Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Svetislav Vukmirica glasala

Svetislav Vukmirica

Srpska napredna stranka
usvojen

za