Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Svetislav Vukmirica glasala

Svetislav Vukmirica

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.