Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Vladan Milošević glasala