Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Miletić Mihajlović glasao

Miletić Mihajlović

Socijalistička partija Srbijeusvojen

Nije prisustvovao


usvojen

za