Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Miletić Mihajlović glasao

Miletić Mihajlović

Socijalistička partija Srbije


usvojen

Nije glasaousvojen

Nije glasao


usvojen

Nije glasao