Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Miletić Mihajlović glasao

Miletić Mihajlović

Socijalistička partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.