Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Gordana Topić glasala

Gordana Topić

Socijalistička partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.