Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Gordana Topić glasala

Gordana Topić

Socijalistička partija Srbije


usvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovala