Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Marjana Maraš glasala

Marjana Maraš

Socijalistička partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.