Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Marjana Maraš glasala

Marjana Maraš

Socijalistička partija Srbije


usvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala