Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Đorđe Čabarkapa glasao

Đorđe Čabarkapa

Socijalistička partija Srbijeusvojen

za