Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Konstantin Arsenović

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Govori

Nastavljamo sa radom, dame i gospodo.
Na član 34. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Da li želite reč?
Reč ima narodni poslanik Branka Stamenković, izvolite.
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić, po amandmanu. Izvolite.
Hvala.
Reč ima Nela Kuburović, po amandmanu. Izvolite.
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Saša Radulović, po amandmanu.
Molim vas, Raduloviću.
Ja vas molim, gospodine Raduloviću, vi ste se po amandmanu javili, ali nemojte sada zloupotrebljavati tu situaciju. Sada izazivate nepotrebnu repliku. Stvarno ne vidim ništa šta je bilo. Nećemo voditi raspravu.
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić, po amandmanu.
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić, replika na Radulovićevo izlaganje.
Hvala.
(Saša Radulović, s mesta: Replika.)
Nema replike.
(Saša Radulović, s mesta: Moram da objasnim. Dozvolite, imam pravo, predsedavajući, član 104.)
Saslušajte vi mene. Sedite, molim vas. Nemate pravo na repliku. Hvala lepo.
Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Velimir Stanojević i Dubravka Filipovski.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Dubravka Filipovski. Izvolite.
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne)
Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Marinika Tepić, Olena Papuga i Nada Lazić.
Reč ima narodni poslanik Marinika Tepić. Izvolite.
Hvala vam i izvinjavam se, gospođo Tepić, što sam pogrešno ime izgovorio, izvinite molim vas.
Da li još neko želi reč? (Ne)
Na član 35. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Petar Petrović, i zajedno narodni poslanici Meho Omerović i dr Milorad Mijatović.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Milorad Mijatović. Izvolite.
Hvala.
Na član 35. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enih Imamović, Nataša Mićić, dr Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić, i zajedno narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Balša Božović, Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Goran Ješić, Dejan Nikolić, Veroljub Stevanović, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Tomislav Žigmanov.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Radoslav Milojičić.
Reč ima ministar Nela Kuburović. Izvolite.
Hvala.
Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite.
Hvala.
Na član 35. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Nenad Čanak, Marinika Tepić, Olena Papuga i Nada Lazić i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Marinika Tepić. Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Miroslav Aleksić, po amandmanu. Izvolite.

Whoops, looks like something went wrong.