Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Marko Đurišić glasao

Marko Đurišić

Socijaldemokratska strankausvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao