Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dragomir Karić glasao

Dragomir Karić

Pokret snaga Srbije - BK

usvojen

Nije prisustvovao