Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Jovan Palalić glasao

Jovan Palalić

Srpska narodna partija

Nijedan akt nije pronađen.