Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Jovan Palalić

Jovan Palalić

Srpska narodna partija

Obaveštenja i objašnjenja

Nijedan govor nije pronađen