Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Katarina Rakić glasala

Katarina Rakić

Srpska napredna stranka





usvojen

Nije prisustvovala