Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Milena Turk glasala

Milena Turk

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.