Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Veroljub Matić glasao

Veroljub Matić

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.