Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Žarko Bogatinović glasao

Žarko Bogatinović

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.