Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Mihailo Jokić glasao

Mihailo Jokić

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.