Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Aleksandar Antić glasao





usvojen

za


usvojen

za