Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Aleksandar Antić glasao

Nijedan akt nije pronađen.