Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Branko Ružić glasao

Branko Ružić

Socijalistička partija Srbijeusvojen

za


usvojen

za