Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Milimir Vujadinović glasao

Milimir Vujadinović

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.