Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Slaviša Krstić glasao

Nijedan akt nije pronađen.