MILICA DELEVIĆ

Nestranačka licnost

Rođena je 24. oktobra 1969. godine u Beogradu.

Januar 1999. - jun 2003, doktorske studije, Univerzitet Kent u Kenterberiju, katedra za Međunarodne odnose i politiku, tema "Cilj, ne sredstvo - uslovljenost finansijske pomoći demokratizacijom i poštovanjem ljudskih prava".
Septembar 1994. - jul 1995, magistarske studije, Centralnoevropski univerzitet, Katedra za međunarodne odnose i evropske studije.
Oktobar 1988. - novembar 1992, osnovne studije, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Od oktobra 2008. godine direktor Kancelarije za evropske integracije, Vlada Republike Srbije.

Jun 2007. - oktobar 2008, pomoćnik ministra spoljnih poslova, generalni direktor Generalne direkcije za Evropsku uniju.
Od novembra 2005. docent na predmetu Spoljna politika Srbije, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu.
Januar 2005. - septembar 2005, koordinator, Nacionalna strategiija Srbije za pridruživanje Srbije i Crne Gore Evropskoj uniji, Kancelarija Vlade Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji.
Jun 2003. - novembar 2005, asistent na predmetu Spoljna politika Srbije i Crne Gore, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu.
Septembar 2003. - avgust 2004, direktor, Kancelarija Srbije i Crne Gore za pridruživanje Evropskoj uniji.
Mart 2002. - septembar 2003, zamenik direktora, Diplomatska akademija, Savezno ministarstvo za inostrane poslove.
Jul 1999. - mart 2002, koordinator za međunarodnu saradnju i predavač na programu Evropske studije - pravni i politikološki aspekti, Alternativna akademska obrazovna mreža.
Jun 1996 - mart 1999, asistent na predmetu Međunarodni odnosi, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
Septembar 1996. - mart 2002, saradnik, Beogradski centar za ljudska prava.
Oktobar 1995. - jun 1996, asistent - istraživač, Centralnoevropski univerzitet, Katedra za međunarodne odnose i evropske studije.

Novembar 1992. - novembar 1993, asistent pripravnik na predmetu Savremeni privredni sistemi, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Članica Političkog saveta Demokratske stranke od 2004. godine.
Članica Glavnog odbora DS.

Na parlamentarnim izborima, 6. maja 2012. godine, izabrana je za narodnu poslanicu. Ostavku na poslaničku funkciju podnela je 24. maja 2013.godine.

Govori engleski jezik.

Dobitnica priznanja za doprinos godine Evropi 2008. koje dodeljuje Evropski pokret u Srbiji.
Ličnost godine 2009. u izboru nedeljnika "Vreme".
Poslednji put ažurirano: 20.02.2022, 11:30

Osnovne informacije

  • Samostalni poslanik
  • Beograd
  • 24.10.1969.

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 05.11.2012.

Zahvaljujem se gospođo predsedavajuća. Suština ovog amandmana je dalje usklađivanje sa članom 14. tačka 2. Statuta evropskog sistema centralnih banaka koji je usmeren na to da ukoliko neko od vice guvernera prekine svoju funkciju, iz bilo kog razloga, pre isteka mandata, da se na njegovo mesto bira neko sa minimumom trajanja funkcije, znači za ceo mandat, a ne samo do isteka trajanja mandata vice guvernera kojem je mandat iz nekog razloga prekinut.
Svrha usklađivanja je da se obezbedi minimum trajanja funkcije, a i kontinuitet u radu za koji predlagač tvrdi da je pokušao da uredi u drugim članovima koji su predloženi ovim izmenama i dopunama. Mislim da zbog svrsishodnosti rada Narodne banke Srbije, a i zbog daljeg usklađivanja sa evropskim zakonodavstvom, što vidimo da je cilj, kao i zbog odgovora na primedbe Evropske centralne banke, predlažem da se usvoji ovaj amandman. Hvala.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 05.11.2012.

Zahvaljujem se.
Isto obrazloženje kao i za prethodni amandman – obezbeđivanje kontinuiteta rada Saveta i uvažavanje primedbi Evropske centralne banke u smislu usklađivanja sa članom 14. tačka 2. evropskih sistema centralnih banaka. Hvala.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 05.11.2012.

Zahvaljujem se gospođi Tabaković. Moja primedba je isključivo u vezi sa komentarima koji su mi kao predsednici Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije dostavljeni i koji se upravo odnose i na potrebu obezbeđivanja minimuma trajanja funkcije viceguvernera i članova Saveta. Pretpostavljam da su oni protumačili Statut na način koji je prenet u komentarima, a verujem da su komentare podelili ne samo sa Skupštinom, nego i sa predlagačem.