BORKO ILIĆ

Nestranačka licnost

Rođen je 1980. godine u Novom Sadu. Diplomirani je ekonomista. Završava specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i francuski jezik u Novom Sadu.

Zaposlen je u firmi ABS Minel.

Član je Demokratske stranke Srbije od 2000. godine. Vršio je funkcije predsednika omladine, člana izvršnog odbora i potpredsednika stranke. Sada je član Ekonomskog saveta. Nalazi se na čelu Gradskog odbora DSS Novi Sad.

U dva saziva bio je poslanik u Skupštini Srbije (2004. i 2007. godine).
Poslednji put ažurirano: 20.09.2016, 10:56

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Članstvo u radnim telima

Poslanik nije ni u jednom radnom telu.

PRVA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 29.10.2007.

Poštovani gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani sugrađani, član 103. stav 1 - govornik može da govori samo o pitanju koje je na dnevnom redu. Obzirom da je jedini način da se govori o amandmanu da se pozove na Poslovnik, onda sam i ja iskoristio to svoje pravo, pa ću ova tri minuta iskoristiti da govorim o amandmanu na član 2. ovog zakona i citiraću, pre svega, Predlog samog zakona.
Sadržina zakona, prema obrazloženju, kaže: ''Članom 2. ovog zakona u članu 15. omogućava se društvu za osiguranje da višak rizika koji ne može pokriti sopstvenim sredstvima reosigura, kako kod domaćeg, tako i kod stranog društva za reosiguranje. Primena je vezana za pristupanje Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji sa rokom za usklađivanje od pet godina.''
Dakle, ovaj zakon veći deo svojih odredbi upravo i primenjuje kako bi Srbija napravila jedan važan korak u daljoj integraciji u svetske i evropske tokove, a naročito kako bismo srpsku ekonomiju vratili na svetsku scenu. U tom smislu pristupanje Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji jeste jedan značajan iskorak kako bismo uspeli da od države Srbije napravimo ekonomskog lidera na Zapadnom Balkanu i kako bismo sami, pre nego što nam neko drugi ponudi, uredili svoju ekonomiju i od nje napravili konkurentnu, savremenu ekonomiju, koja će moći da se nosi sa ekonomskim izazovima 21. veka.
Kao i prethodna, i ova vlada Vojislava Koštunice nastaviće da sprovodi akcioni plan za pristupanje Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji. U toj organizaciji su sve svetske ekonomske sile sveta danas. One države koje još nisu u Svetskoj trgovinskoj organizaciji teže njoj da pristupe u narednom periodu.
Tu su i novi ekonomski giganti koji se rađaju na svetskoj sceni, kao što je, recimo, Narodna Republika Kina, i u tom smislu neophodno je da u ovaj zakon, postojeći zakon, unesemo ove izmene, kako bismo uspeli da u narednih pet godina Srbiju kao državu priključimo Svetskoj trgovinskoj organizaciji, postanemo deo svetskih ekonomskih tokova i na taj način u budućnosti nastavimo da idemo putem integracije, putem kojim ova zemlja ide otkad je Vojislav Koštunica na demokratskim izborima, podrškom 2,5 miliona građana ove zemlje, i počeo Srbiju da vraća u svet i Evropu. Hvala vam.

PRVA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 23.10.2007.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici,  mislim da su svi oni koji su kritikovali ovaj amandman bili vrlo jasni. Pre svega, kritikovali su upravo to što se ovim amandmanom zadire u ustavnu materiju, a ne u materiju koju reguliše ovaj zakon. Svi su bili vrlo jasni, rekavši da, ukoliko Liga socijaldemokrata Vojvodine želi promene Ustava, to može da predloži u proceduri koja podrazumeva, prvo, dvotrećinsku većinu u Parlamentu, a zatim i referendum na kome bi se građani o tome izjasnili.
Kada govorimo o autonomiji Vojvodine, 1848. i 1849. godine, u revoluciji u Austrougarskoj monarhiji, stvoreno je Vojvodstvo Srbija i Tamiški Banat, a ne autonomna pokrajina Vojvodina. Nastala je isključivo kao težnja srpskog naroda za samoočuvanjem unutar Austrougarske monarhije.
Autonomija Vojvodine, kao demokratska tekovina, ustanovljena je tek ovim ustavom koji su izglasali građani Srbije prošle godine u oktobru. Zašto? Zato što je ona, kada je formirana nakon Drugog svetskog rata, 1945. godine, nastala kao tekovina jedne nedemokratske revolucije, koju je izvela Komunistička partija.
Ustav iz 1990. godine, koji je, takođe, predviđao Vojvodinu, bio je, takođe, nedemokratski, jednostranački, jer je bio izglasan u jednopartijskoj Skupštini.
Prema tome, autonomija Vojvodine koja je uspostavljena ovim ustavom je prvi put uspostavljena na demokratski način i prvi put su se o njoj izjasnili građani i Srbije i Vojvodine.
Autonomija Vojvodine postoji i DSS se zalagala da Vojvodina ima svoju autonomiju, da ima svoju finansijsku autonomiju, pre svega, jer je dobro da pare ostaju tamo gde se prave, ali, isto tako, uvek ćemo se zalagati i apelujemo na Demokratsku stranku, Ligu socijaldemokrata Vojvodine, Stranku vojvođanskih Mađara, koje učestvuju u pokrajinskoj vlasti, da se unutar Vojvodine zalažu za to da ne idu sve pare u Novi Sad, već da pare idu i u Zrenjanin, i u Kikindu, i u Sombor, Srem, kako bi svako mogao da što više onoga što proizvede u svom ataru tamo i potroši.
Prema tome, autonomija Vojvodine postoji, ona neće biti ukinuta, ali molim vas da, kada govorite o autonomiji Vojvodine, budete precizni. Hvala vam.

OSMO VANREDNO ZASEDANjE, 13.09.2007.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram povredu Poslovnika, član 104. kaže: ''Narodni poslanici su dužni da poštuju dostojanstvo Narodne skupštine''. Naime, pojedini predstavnici Liberalno-demokratske partije Vladu Republike Srbije, koju je izabrala ova Skupština većinom glasova narodnih poslanika, nazivaju bandom drumskih razbojnika.
Kažu da je policija Jočićeva, a to gospodine nije Jočićeva policija, već policija Republike Srbije, dakle, policija moje, tvoje i države svih ovih građana.
Ako je neko pokazao u prethodne tri godine da se borio protiv kriminala i korupcije, to je pokazala upravo policija za vreme ministrovanja Dragana Jočića. Nikada nije uhapšeno toliko mafija u istoriji Srbije kao što je uhapšeno u prethodne tri godine. Nikada!
Kada govorite o bombaškim napadima, pozivam vas da pustite istražne organe da rade svoj posao. Više puta je direktor policije rekao da svi organi rade na rasvetljavanju tog slučaja.
Voleo bih da ste bili takvi dušebrižnici i pravili proteste kada je od strane onih mafijaša, s kim ste se vi družili, bačena bomba na prostorije Demokratske stranke Srbije da pokušate da nas zaplašite u našoj borbi za demokratiju i stvaranje savremene Srbije.
Ako imate jednake aršine sada za vaše pristalice, takve aršine bi trebalo da imate uvek za sve političke partije bez obzira da li su sa strane pozicije ili opozicije i za sve građane ove zemlje. Hvala vam.