Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dušan Proroković glasao

Nijedan akt nije pronađen.