Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Branislav Jovanović glasalausvojen

za


usvojen

za