Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Miloš Jovanović glasala

Nijedan akt nije pronađen.