Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Miloš Jovanović glasao

Miloš Jovanović

Nova Demokratska stranka Srbije

Nijedan akt nije pronađen.