Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Jovan Krkobabić glasao

Nijedan akt nije pronađen.