Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ognjen Pantović glasao

Ognjen Pantović

Srpska narodna partija

Nijedan akt nije pronađen.