Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Snežana Malović glasao

Snežana Malović

Socijaldemokratska stranka

Nijedan akt nije pronađen.