Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Pavle Markov glasala

usvojen

za


usvojen

za