Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Pavle Markov glasala

Nijedan akt nije pronađen.