ŽIVOTA CVETKOVIĆ

Nestranačka licnost

Poslednji put ažurirano: 06.05.2016, 09:50

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Članstvo u radnim telima

Poslanik nije ni u jednom radnom telu.

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 24.10.2000.

Ja hoću da dam predlog da se pored imena poslanika na stalnom radu u Skupštini, doda ime Đušić Dušana.

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 24.10.2000.

Predlažem da u cilju efikasnijeg rada, glasanje za članove Vlade bude javno i to putem elektronskog sistema.

PRVO VANREDNO ZASEDANjE, 12.07.2000.

Predlažem da se o predlogu predsednika Vlade za izbor dva člana Vlade Republike Srbije glasa javno, i to upotrebom elektronskog sistema za glasanje.