BRANKO RUŽIĆ

Socijalistička partija Srbije

Rođen je 14. 12.1975. godine u Zemunu.

Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gde je od 1996. do 1999. godine obavljao funkciju studenta prodekana.

U periodu od aprila 2000. do decembra 2002. godine bio je predsednik omladine Socijalističke partije Srbije. Od marta 2001. do decembra 2002. godine obavljao je funkciju portparola SPS.

Od 2001. godine potpredsednik je Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije, a 18. januara 2003. godine na VI kongresu SPS-a reizabran je na tu funkciju.

Za predsednika Izvršnog odbora Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije izabran je na VII Kongresu SPS-a 3. decembra 2006. godine.

Od januara 2001. do decembra 2003. godine narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Od 2004. do 2006. godine poslanik u Skupštini Državne zajednice Srbija i Crna Gora. U tom sazivu je i član Odbora za evropske integracije Skupštine Državne zajednice Srbija i Crna Gora kao i član Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u Strazburu.

U sazivu Narodne skupštine Republike Srbije od 2008. do 2012. godine narodni poslanik i predsednik poslaničke grupe SPS-JS, kao i član stalne delegacije Narodne skupštine Republike Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope.

Na majskim izborima 2012. godine ponovo je izabran za narodnog poslanika Narodne skupštine Republike Srbije i od tada obavlja funkciju predsednika poslaničke grupe SPS-a.

Potpredsednik je FK „Partizan“. Poslanički mandat mu je prestao 29.avgusta 2013. U reformisanoj Vladi, septembra 2013. godine, postavljen je na mesto ministra bez portfelja zaduženog za evrointegracije.

Nakon izbora 2014. godine izabran je za narodnog poslanika, a na tom mestu ostao je i nakon vanrednih parlamentarnih izbora 2016.godine.

Govori engleski jezik.

U braku je sa Anom i ima sina Milutina i ćerku Elenu.
Poslednji put ažurirano: 20.12.2016, 12:30

Osnovne informacije

  • Samostalni poslanik
  • Beograd
  • Zemun
  • 14.12.1975.
  • politikolog

Statistika

  • 0
  • 0
  • 2 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Obeštećenje akcionara Agrobanke

čeka se odgovor 3 godine i 9 meseci i 30 dana

PITANJE ZA POSLANIKE SPS: KADA ĆE BITI OBEŠTEĆENI OPLJAČKANI AKCIONARI AGROBANKE? NAJNOVIJE saopštenje akcionara Agrobanke povodom 4 godine od nelegalnog zatvaranja Agrobanke i pljačke njenih akcionara. B92| sreda, 25.05.2016.

Obeštećenje akcionara Agrobanke

čeka se odgovor 3 godine i 9 meseci i 30 dana

PITANJE ZA POSLANIKE SPS: KADA ĆE BITI OBEŠTEĆENI OPLJAČKANI AKCIONARI AGROBANKE? NAJNOVIJE saopštenje akcionara Agrobanke povodom 4 godine od nelegalnog zatvaranja Agrobanke i pljačke njenih akcionara. B92| sreda, 25.05.2016.

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Osma sednica Drugog redovnog zasedanja , 10.12.2019.

Zahvaljujem.

Nakon ovog inspirativnog, zaista, izlaganja, zbog javnosti želim da ukažem na ono što jeste odgovoran odnos Vlade Republike Srbije u vezi sa izmenama i dopunama ova četiri zakona, dakle, Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, o sprečavanju korupcije, Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o javnim preduzećima.

Naravno da svaka politička opcija predstavljena u ovom parlamentu ima legitimno pravo da ima svoj politički program, neki programi uključuju eurofiliju, neki eurofobiju, i to uopšte nije sporno i taj pristup, koji je na neki način nihilistički prema tim evropskim vrednostima, je nešto što, takođe, zavređuje pažnju određenog broja građana Srbije, koji su svakako glasali za tu političku opciju.

Ali, zbog onog drugog dela građana Srbije i zbog naše uspešne saradnje i sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju i sa Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava, i uzimajući u obzir činjenicu da su te misije ovde prisutne od 2003. do 2017. godine, pa i dan danas, i davale određene preporuke, te preporuke su bile inkorporirane u određena zakonska rešenja.

Mi na ovaj način, naravno, želimo da unapredimo izborni proces i obezbedimo jednake uslove. Naravno, da je to ideal kome svako demokratsko društvo teži, pa i srpsko demokratsko društvo i mislim da je to nešto što je sasvim prirodno.

Ovim izmenama i dopunama mi postajemo bliži tom idealu. Ne vidim bilo kakav problem da upravo nijansiranjem i određenim preciziranjem napravimo taj izborni proces unapređenijim i to je nešto što je valjda obaveza svih nas. Ali, da ne bi na jedan, rekao bih, neprimeren način govorili o nečemu što je zaista veoma ozbiljno, ja bih podsetio da je Vlada Republike Srbije bila uvek otvorena, pa i, naravno, vladajuće stranke, i za dijalog i za razgovore. To smo potvrdili ne po budžacima, nego upravo i na FPN-u, naravno, vratili sam dijalog na mesto gde i treba da se dešava, to je ovaj dom, dakle, u Narodnu skupštinu Republike Srbije, na poziv predsednice parlamenta.

Paralelno sa tim, formirana je radna grupa Vlade i naravno da smo sve one preporuke za koje smo smatrali da mogu da doprinesu unapređenju izbornog procesa inkorporirali i u ove predloge zakona, ali i u neke druge mere koje će preduzimati RIK i neka druga ministarstva.

Samo ću napomenuti da je npr. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave imalo pet tačaka za koje smo smatrali da su važne upravo za unapređenje samog izbornog procesa. To je otvaranje posebne stranice i mi smo to uradili na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva i praktično obezbedili dostupnim sve relevantne informacije koje se odnose na vođenje i ažuriranje jedinstvenog biračkog spiska, dakle, osnovne informacije u smislu vođenja, načina upisa i ažuriranja ove službene evidencije, zatim, propise iz ove oblasti, takođe, podaci o kontakt osobama zaduženim za pravna i tehnička pitanja, kojima se građani, kao i ovlašćena službena lica za vođenje jedinstvenog biračkog spiska mogu obratiti za sva pitanja iz ove oblasti, dva hodograma, kojima smo definisali na koji način se pojašnjava procedura.

Koliko ja vremena imam?

(Predsedavajući: Imate neograničeno.)

Zahvaljujem se. Zaboravio sam. Nisam odavno sedeo sa ove strane.

Takođe, link putem kojeg će građani moći da provere da li su upisani u jedinstveni birački spisak itd.

Uradili smo obuke ovlašćenih lica za vođenje jedinstvenog biračkog spiska. Prva obuka je održana u Beogradu još u septembru mesecu, gde je učestvovalo 175 ovlašćenih lica iz 130 opština i gradova.

S obzirom da je postojalo zaista veliko interesovanje, mi smo u srpsko-korejskom informatičkom pristupnom centru održali još šest obuka u manjim grupama, gde je prisustvovalo ukupno 193 ovlašćenih lica i 119 opština i gradova. Te obuke su zaista dale rezultate.

Radili smo obuke matičara i zamenika matičara, kako bi, pre svega, u cilju ažurnosti njihovog postupanja, dostavljanja podataka koji se izvorno vode u registru matičnih knjiga, a koje opet utiču na tačnost i potpunost i blagovremenost vođenja jedinstvenog biračkog spiska, u smislu dostavljanja tih podataka organu koji je nadležan za donošenje rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku, i tu smo imali 279 matičara i zamenika matičara i 102 opštine ili grad.

Takođe, Upravnom inspektoratu smo, kao deo Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na osnovu zaključka Vlade praktično naložili da izvrši vanredne inspekcijske nadzore nad primenom propisa kojima je uređen jedinstven birački spisak i praktično od septembra meseca sproveden je 261 inspekcijski nadzor sa ukupno 624 mere za uklanjanje određenih nepravilnosti, nezakonitosti, nedostataka u radu.

Želim, takođe, zbog javnosti da kažem, jer će to možda neko zloupotrebiti, pa sada reći da radili ste to u septembru, mi to radimo čitave godine i pre toga su rađeni i redovni i vanredni inspekcijski nadzori. To radimo u kontinuitetu i zato i govorimo da jedinstveni birački spisak nikada nije bio ažurniji, a da će sutradan već biti mnogo ažurniji, pre svega, zahvaljujući procesu digitalizacije, uvezivanja i matične knjige venčanih i matične knjige umrlih sa jedinstvenim biračkim spiskom. Takođe, do sada je sprovedeno 144 vanredna inspekcijska nadzora nad primenom propisa kojim se uređuje jedinstveni birački spisak.

Peta tačka, i to nisu, kao što je ovde izrečeno, obaveze, dakle to su mere koje je radna grupa predložila i koje ispunjavamo.

Dakle, što se tiče resornog ministarstva imali smo pet mera. Svih pet smo završili. Peta je izrada priručnika za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koji će u svakom slučaju u velikoj meri olakšati rad ovlašćenih lica koja rade na jedinstvenom biračkom spisku. U tom smislu ne vidim da je Vlada Republike Srbije ni na koji način neozbiljno pristupila izlaženju u susret potrebama onih koji su nosioci suvereniteta ili suverenosti ove zemlje, a to smo svi mi, dakle građanke i građani ove zemlje.

Smatram da je, kao što smo i do sada radili, kao što radimo, kao što ćemo raditi nadalje, naša obaveza da na jedan odgovoran način i sam taj izborni ambijent upodobimo sa demokratskim procedurama i sa onim potrebama koje građani imaju.

Svakako da prihvatam svaku vrstu kritike. Malopre sam se i nasmejao kada čujem da se ovde govori o nekoj industrijskoj soli, o nekim kačketima i o nekim drugim stvarima. Ne znam da li ste se obraćali meni ili predstavnicima, generalno, vladajućih struktura i zato sam, sa jedne strane, da se niko ne uvredi, mislim, barem malo u pravu, jer svakako je tačno da težimo da obezbedimo jednake uslove za sve učesnike i da unapredimo taj izborni proces i svakako je to ideal kome težimo. Zato kažem da ovim izmenama i dopunama se približavamo tom idealu, a ako želimo da budemo iskreni, naravno da nikada ništa pa ni to ne može biti do kraja idealno. Treba biti iskren, ali treba biti i odgovoran i u bavljenju politikom. Naravno, nemam ništa protiv da bilo ko na bilo koji način iznosi kritike, ali te kritike trebaju da imaju i utemeljenja u činjenicama. Hvala vam.

Osma sednica Drugog redovnog zasedanja , 10.12.2019.

Zahvaljujem.

Samo bih na jedno prethodno izlaganje gde je izrečeno da postoji zakon i da je sramota da radimo obuke ovlašćenih lica koji rade ili vode, ažuriraju jedinstveni birački spisak. Samo želim zbog javnosti da kažem da postoji jedan tehničko tehnološki proces koji se zove digitalizacija. Postoji i tehnološka i industrijska revolucija. Zahvaljujući toj digitalizaciji mi smo uspeli i zahvaljujem se svim matičarima, naravno i svim ovlašćenim koji rade na jedinstvenom biračkom spisku, dakle, uspeli smo da povežemo matičnu knjigu, kao što sam rekao, umrlih i venčanih, sa jedinstvenim biračkim spiskom.

Zato je važno da se sva ta, da kažem, nova rešenja koja olakšavaju posao, a samim tim čine jedinstveni birački spisak ažurnijim, na pravi način prezentuju onima koji svakako rade po zakonu. Zakon postoji odavno, a primenu ovih tehničkih rešenja smo otpočeli pre nekih tri godine. Tako da je to razlog i ne vidim bilo koju vrstu sramote da oni koji zakon poštuju i primenjuju, vladaju još nekim alatima koji će pomoći da jedinstveni birački spisak bude nikada ažurniji.

Osma sednica Drugog redovnog zasedanja , 10.12.2019.

Hvala.

Vrlo kratko. Dakle, ne želim da ulazim u tu političku ravan. Legitimno vi možete o tome da govorite ceo dan.

Dakle, čak i hipotetički da ste u pravu, da se neki podobni stavljaju na taj referat, onda s druge stane niste bili u pravu kada ste rekli da je sramota da se vrše te obuke. Pa, barem ti koji ne znaju šta je referat, eto, dođu na obuku, pa nauče. Ovo je, naravno, bila šala.

Radi se o vrlo opismenjenim ljudima, koji se usavršavaju, koji vredno rade širom Srbije i mislim da oni zaslužuju, pre svega, jedan visok stepen, veliku dozu poštovanja za sve ono što su radili do sada i što rade i sada i što će raditi na dalje.

Svako ovladavanje nekim novim znanjima, upotrebom nekih novih alata, može samo da pomogne, kao što sam rekao, da jedinstveni birački spisak bude nikad ažurniji i iza toga stojim. Naravno, i uveren sam da će se to videti već na sledećim izborima. Hvala vam.

Imovinska karta

(Beograd, 16.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 110500.00 RSD 16.04.2016 - 03.06.2016.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 110500.00 RSD 03.06.2016 -