Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Novica Tončev glasao

Novica Tončev

Socijalistička partija Srbije


usvojen

Nije prisustvovao