Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Snežana Bogosavljević-Bošković glasala

Snežana Bogosavljević-Bošković

Socijalistička partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.